Over ons

Wielervereniging De Driehoek is een vereniging die zich voornamelijk richt op het beoefenen van de wedstrijdwielersport. In Steenwijk en de directe omgeving bevinden zich vele toerverenigingen waar De Driehoek geen concurrentie mee wil aangaan. De vereniging richt zich vooral op leden uit de kernen en de directe omgeving van Meppel, Steenwijk, Wolvega, Noordwolde, Heerenveen en Oldenmarkt. De reden hiervoor is dat in Hogeveen, Kampen, Zwolle en eerder ook Heerenveen, zich grote verenigingen bevinden die meer faciliteiten en ondersteuning aan de renners kunnen bieden. Deze verenigingen kennen een groot ledental waardoor zij over meer financiën beschikken, eigen trainingsfaciliteiten hebben, veelal over ploegleiderswagens, gediplomeerde trainers en begeleiders beschikken en vooral een groot aantal renners als lid kennen, verdeeld over diverse categorieën. Deze groepen kunnen zich onderling aan elkaar optrekken. De Driehoek onderscheidt zich van deze grotere verenigingen door een meer persoonlijke aanpak in plaats van massabeheer, waarbij meer aandacht voor de renners is. Dit uit zich in een meer op de renners gerichte benadering en vooral een betere onderlinge groepssfeer. 

Het wervingsgebied is relatief klein. Het aantal leden zal daarom ook beperkt blijven. Dat is geen probleem. Sterker nog; de vereniging mag niet te groot worden. Daarmee gaat een belangrijk deel van de onderlinge samenhang en sfeer verloren en vergt het bieden van een uitgebreider kledingpakket meer sponsoren, die op hun beurt weer moeilijker te verwerven zijn. De grens van het aantal leden wordt rond de tachtig aangehouden. De vereniging richt zich vooral op de subtopgroep voor de volwassenen en op het topsegment bij de jeugd. Eliterenners willen klassiekers rijden en vragen bij voldoende prestaties een waardering in de vorm van fietsen, banden, vergoeding, etc. Ook is een ploegleider en volgauto benodigd wat voor de vereniging kosten met zich meebrengt. Als dat niet wordt geboden lopen ze weg naar andere verenigingen. De categorie Sportklasse en Amateurs levert leden die zich voldoende op niveau kunnen meten in de wedstrijden, die ook wat langer lid blijven en niet meteen naar een andere vereniging gaan omdat daar meer betaald wordt. Ook zijn dit vooral de breedtesport categorieën, waarbij een ledenaantal van 80 leden behaald kan worden. Eliterenners mogen lid worden maar worden geïnformeerd over de beperkte faciliteiten die de vereniging kan bieden. Voor jeugdleden, nieuwelingen en junioren heeft onze vereniging prima faciliteiten zoals meerdere trainingen per week, trainingsweekend en clinics gegeven door gediplomeerde trainers die deze jeugdrenners ook begeleiden bij de wedstrijden. Meer informatie over de jeugdafdeling vindt u op de aparte webpagina.

De kosten die de vereniging bespaart door zich niet te richten op de duurdere topsport categorieën, laten we tegemoet komen aan de leden in de vorm van een uitgebreider kledingpakket wat vrijwel kosteloos wordt verstrekt. Ook mag men de kleding na voldoende gebruik houden. Nieuwe leden (volwassenen) krijgen een gratis shirt en broek (zolang de financieen dit toelaten) waarbij zij wel worden verwacht deze bij groepsactiviteiten te dragen. Indien men als verenigingslid start in een ploeg die in andere kleding uitkomt, dan wordt geen gratis clubkleding verstrekt. We lopen met het beleid van de gratis kledingverstrekking wel wel het risico dat leden worden aangetrokken die alleen komen voor de kleding. Daarom wordt bij aanmelden verteld dat bij het opzeggen van het lidmaatschap binnen 3 jaar, men de kleding terug moet geven. Blijft men langer lid dan mag men de kleding behouden. 

Er wordt gestreefd naar zo veel als mogelijk leden die ook daadwerkelijk actief de wedstrijdsport bedrijven. Vanwege de sterke verenigingsband toont de praktijk echter dat leden ook na een actievere wedstrijdperiode nog graag lid willen blijven en zich dan meer richten op de cyclosportieve uitdagingen. Het belang van een goede sfeer in de vereniging is dusdanig belangrijk dat we deze leden graag bij de vereniging willen behouden. Zij zijn bekend met de cultuur en de gedragscodes binnen de vereniging en zijn daarmee coaches voor nieuwe leden.  

Van de leden wordt verwacht dat zij zich als ambassadeurs van de vereniging gedragen door correct en sportief gedrag zowel binnen als buiten de wedstrijden. Zij hebben de instelling om te winnen maar niet ten koste van alles. Het elkaar gunnen van een kans op een overwinning of ereplaats is even belangrijk als het zelf behalen van een overwinning. De leden worden geacht zich in te zetten voor activiteiten van de vereniging.

De vereniging organiseert trainingen en evenementen voor haar leden, biedt clinics en informatiemomenten aan en biedt ondersteuning bij het opstellen van trainingsschema’s en –programma’s. De vereniging organiseert zelf tijdritten en wedstrijden in competitieverband. Die wedstrijden bevatten zo veel als mogelijk die categorieën waaraan de eigen leden ook kunnen deelnemen. Om deze activiteiten mogelijk te maken, dienen de leden zich ook als vrijwilliger in te zetten bij de voorbereiding en organisatie van de evenementen. De organisatie is in handen van en vaste kern die de ervaring en kennis heeft omtrent de organisatie van het evenement. Zij hebben ondersteuning nodig bij opbouw, uitvoering en opruimen van het evenement. Met het bestuur wordt de steun afgestemd en het bestuur deelt de leden vroegtijdig in. Leden kunnen hun voorkeurdata aangeven en onderling ruilen. Leden die altijd aanwezig zijn, worden gewaardeerd met kleine gestes. Leden die regelmatig afzeggen, worden door het bestuur aangesproken. Bij langdurig afwijzen van ondersteuning kunnen leden uit de vereniging worden gezet.

Door de vereniging beperkt te houden, kunnen sfeer en uitgebreidere gratis kledingpakketten worden gegarandeerd. De ervaring heeft geleerd dat de band tussen de leden van de vereniging uniek is vergeleken met die van de grotere verenigingen uit de omgeving. Ook bevordert de teamgeest en onderlinge ondersteuning voor, tijdens en na de wedstrijden de prestaties van de renners. Hierdoor levert Wielervereniging de Driehoek prestaties op subtopniveau zowel in de regio als ook bij (nationale) kampioenschappen. Door sportief gedrag en prestaties staat de vereniging in hoog aanzien.