Jeugdafdeling

Vanaf de winter 2014-2015 is een aantal ouders begonnen met het oprichten van een jeugdafdeling binnen WV de Driehoek. Jeugdrenners uit Noord West Overijssel, Zuid Friesland en Zuid West Drenthe wordt zo de mogelijkheid gegeven dicht bij huis aan de wielersport deel te nemen, trainingen te volgen, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 
De jeugdafdeling heeft als doelstelling:
 
kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar in staat te stellen de wielersport in clubverband te beoefenen
wedstrijdfietsen te stimuleren
 
De afgelopen jaren heeft de vereniging een dialoog met de leden gevoerd over het toekomstperspectief. Stilstand is achteruitgang en dit betekent dat we ons actief blijven inzetten voor de toekomst van onze vereniging. En dat betekent dat wij een jeugdplan aan het ontwikkelen zijn waarin wij aangeven welke zaken onze bijzondere aandacht krijgen, welke prioriteiten wij hierbij aanhouden en op welke concrete resultaten we in de planperiode aanspreekbaar zijn. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen: leden, sponsoren, de media, de sportwereld en andere geïnteresseerden die overwegen om op welke wijze dan ook te participeren in onze vereniging en specifiek dit plan. Dit plan geeft op hoofdlijnen inzicht in wat iedereen de komende jaren van onze jeugdafdeling kan verwachten.
 
De vereniging richt zich met name op het wegwielrennen, mountainbiken en het veldrijden. Zij staat daarbij een multidisciplinaire benadering voor middels samenwerking met andere verenigingen, zoals die er zijn voor het mountainbiken, en baanwielrennen. De samenwerking kan bestaan uit het organiseren of bijwonen van clinics of het geven van trainingen aan wederzijdse leden. 
 
De vereniging ziet het belang van het beoefenen van meerdere fietsdisciplines en hierin de visie van de KNWU. Renners die op jonge leeftijd hun technische vaardigheden hebben ontwikkeld in de verschillende disciplines, zoals het veldrijden, mountainbiken, BMX en baanwielrennen, lijken op latere leeftijd een hoger niveau te bereiken. Onze ervaring is dat ze met meer plezier de wielersport beleven en zo mogelijk langer behouden blijven voor de wielersport.
De jeugd moet op jonge leeftijd de mogelijkheid worden geboden om kennis te maken met zoveel mogelijk verschillende disciplines. Zij kunnen dan zelf ondervinden wat ze leuk vinden en waar ze eventueel goed in zijn. 
Wij willen als vereniging jonge kinderen blijven interesseren voor de wielersport. We willen talenten kunnen herkennen, stimuleren, opleiden en laten ontwikkelen binnen de diverse disciplines. Met een beleid dat ze motiveert om zich autonoom en competent te kunnen voelen. Geen “do’s and don’ts”, maar de jeugd en jongeren faciliteren door mogelijkheden voor hun te scheppen. 
Naast talentontwikkeling heeft ook de breedtesport binnen de multidisciplinaire wielersport de aandacht van ons. Wij willen de licentiehouders behouden voor de wielersport. Wij denken dat dit ook beter tot zijn recht komt als kinderen met meerdere disciplines kennis kunnen maken. Wij merken op dat een veilig sportklimaat enorm belangrijk is en dit item staat dan ook voorop bij onze trainingen.
 
Vanaf het jaar waarin een kind 8 jaar wordt, kan het meedoen bij de jeugd. Het jaar waarin een jongen of meisje de leeftijd van 15 jaar bereikt, wordt hij of zij nieuweling en breekt er weer een nieuwe fase aan. Hiervoor zijn nu binnen de vereniging ook faciliteiten beschikbaar. De vereniging heeft vanaf het winterseizoen 2016/2017 ook voor de categorie nieuwelingen en junioren trainingen  en zij kunnen in wedstrijden (inclusief klassiekers en buitenlandse etappewedstijd(en)) voor de vereniging uit komen.
 
Door een goede begeleiding op de trainingen willen we de kinderen de kneepjes van het wielrennen, mountainbiken, baanwielrennen en veldrijden bijbrengen en ze daarnaast ook voldoende uitdaging bieden om zich telkens verder te ontwikkelen. Plezier in de sport staat hierbij voorop. Wij beoefenen in het zomerseizoen het wielrennen op de weg en het mountainbiken, bij de winterdag doen wij aan veldrijden. Daarnaast  geven wij in trainingen aandacht aan het baanwielrennen al dan niet in samenwerking met verenigingen in de regio. 
 
Onze visie is namelijk, hoe meer disciplines je beoefent hoe vertrouwder je in allerlei omstandigheden de fietssport kan beleven.
Voor kinderen die de uitdagingen ook in wedstrijden zoeken zorgen we voor een goede voorbereiding en begeleiding. Omdat deelname aan wedstrijden voor veel kinderen het beoefenen van het wielrennen nóg leuker maakt, zullen we dit ook zeker stimuleren. Naast de begeleiding vanuit de vereniging, is ook een gezonde attitude en ondersteunende rol van de ouders van belang. Een actieve rol van de ouders is van grote waarde voor het beoefenen van de wielersport en het plezier wat de leden daarin hebben.
We hebben geen eigen wielerbaan en zijn daardoor aangewezen op de mogelijkheden die de omgeving ons biedt. Veiligheid gaat echter voor alles. Voor de begeleiding zullen we dan ook een beroep doen op de ouders van onze jeugdleden.
 
Verzorgen van trainingen
De trainingen worden gegeven door trainers die zijn voorzien van de trainersdiploma’s zoals die worden aangeboden door de KNWU (WT 2). Wij vinden dat belangrijk omdat we dan beschikking hebben over trainers met bewezen vaardigheden en trainingsstof. De trainingen hebben daardoor een opbouw die goed is afgestemd op de leden. 
Tevens is er veel ervaring en know-how aanwezig zodat ook bij de details en specifieke thema’s feedback of advies zal volgen.
 
Missie en Visie
In overeenstemming met de missie van de KNWU is onze vereniging een organisatie op het gebied van multidisciplinaire wielersport in de nabije omgeving.
Wij initiëren, faciliteren en coördineren op proactieve manier een vraaggericht sportaanbod voor alle leeftijden en individuele ambitieniveaus. Wij zijn er van overtuigd dat samen in verenigingsverband sporten van grote maatschappelijke betekenis is en ook zal blijven.
 
Wij zien het samen regelmatig beoefenen van sport als een van de belangrijkste voorwaarden om je eigen kwaliteiten te ontdekken, te ervaren en toe te passen. Binnen onze vereniging leveren wij dan ook een belangrijke bijdrage aan het ontplooien van jong talent. Daarnaast vormt de sport een prima basis voor gezondheid en een regelmatig leven. 
 
Deze missie willen we de komende jaren realiseren met de volgende visie.
We willen in  de meest brede zin van het woord wielersportactiviteiten in verenigingsverband organiseren en faciliteren. De speerpunten in onze visie zijn:
Wij ondersteunen in de planperiode minimaal drie hoofddisciplines te weten:
Wegsport (wielrennen)
Veldsport (cyclocross)
Mountainbike (cross country)
 
Dit betekent dat wij onze jeugdafdeling willen ontwikkelen tot een multidisciplinaire wielervereniging, waarbinnen diverse vormen van de wielersport beoefend kunnen worden. Hierdoor kunnen de leden afhankelijk van leeftijd, maatschappelijke loopbaan, belangstelling en ontwikkeling kiezen uit de aangeboden wielerdisciplines, met de mogelijkheid gedurende hun sportieve loopbaan eens te wisselen van discipline, zonder van vereniging te veranderen. Dat betekent eveneens dat, niet alleen vanuit het multidisciplinaire oogpunt, maar ook vanuit de ontwikkeling van het individu, andere disciplines aandacht zullen krijgen, zoals downhill, baan, BMX, strandrace en streetrace. Naast deze ontwikkeling en alles wat daar mee samenhangt, is het meedoen met wedstrijden in competitie verband voor de jeugd de uitdaging om de skills in wedstrijdverband toe te passen. 
 
Wij bieden alle leeftijdscategorieën van 8 tot 18 jaar (man / vrouw) een multidisciplinair pakket aan. Vervolgens worden de trainingen op maat verzorgd. Dit betekent dat wij de logische keuze zijn voor zowel jeugd met ambities voor topsport (inspanning en prestatie) alsook voor de breedtesport (ontspanning en recreatie). We bieden voor alle niveaus voor ieder wat wils, waarbij we sportieve ambities willen combineren met gezelligheid binnen een prettige club met een goede sfeer. Een club waar de (ouders van de) leden actief betrokken worden om hun steentje bij te dragen zodat de beschikbaarheid van trainers en vrijwilligers geen knelpunt gaat worden.
 
De regio biedt vele verschillende trainingsmogelijkheden, zowel voor de wielrenners, veldrijders, alsook de mountainbikers.
Het heuvellandschap rondom Steenwijk biedt een uitstekende basis om gericht te kunnen trainen. Wij zien samenwerkingen met andere verenigingen als kans, als dat bijdraagt in de ontwikkeling van onze jeugdleden. 
Ook het bezoeken van andere locaties zullen bijdragen om de skills van onze jeugdrenners verder te ontplooien.
 
Wij investeren structureel in een professionele begeleiding, training en opleiding teneinde weer een kweekvijver te worden van talenten die zich tijdens en aan het einde van de planperiode op nationaal niveau kunnen meten met de top van bij de KNWU aangesloten verenigingen. Dit gaat niet vanzelf en is een weg van de lange adem. We realiseren ons dat het dan noodzakelijk zal zijn om binnen de eigen vereniging het kader te vergroten en verder te bekwamen.
 
Op dit ogenblik bestaat de jeugdafdeling uit circa 10 actieve leden van 10 tot en met 18 jaar, zowel jongens als meisjes, waarvan de meesten ook in de wedstrijden voor onze vereniging uitkomen.
 
In de wintermaanden zijn de vaste trainingsmomenten op dinsdagavond (wegtraining) en woensdagmiddag (veldrijden/MTB). In de zomer worden regelmatig trainingen en clinics georganiseerd. In de zomertijd (zie kalender voor actuele trainingen) bieden we ook minimaal 3 trainingen per week aan: weg (dinsdag- en donderdagavond), MTB (woensdagavond). Wil je als lid meedoen aan onze verenigingsactiviteiten zoals trainingen en clinics, dan verwachten wij dat je verschijnt in de clubkleding. Een lidmaatschap is welliswaar vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend. Van jeugdleden verwachten we dat ze regelmatig (minimaal eens per week) op de training aanwezig zijn.
 
De kosten voor een lidmaatschap zijn 45 euro (inclusief basislidmaatschap van de KNWU). Wil je meedoen aan onze trainingen dan dien je in het bezit te zijn van een basis kledingpakket (kosten bedragen minimaal 127 euro). 
 
Wil je meer informatie over jeugdwielrennen bij onze vereniging, kijk dan op onze facebookpagina.